Universal Human Rights

In December 1948, The Universal Declaration of Human Rights (UDHR) was proclaimed by the United Nations General Assembly in Paris. It was drafted by representatives

What is Intercultural communication?

Intercultural communication requires an understanding that different cultures have different customs, standards, social ways, and even thought patterns.

Kognitiv vetenskap förändrar språkinlärning

Professor Jon Andoni Duñabeitia från Universidad Nebrija i Madrid, Spanien, diskuterar inkluderande och vetenskapligt validerade metoder för språkinlärning.
Scroll to Top